PRESIDENT of ATELIER EUROPEO
Marelli Giovanni

VICE-PRESIDENT of ATELIER EUROPEO
Brunori Piero

ADMINISTRATOR of ATELIER EUROPEO
Angelo Patti

COUNCILORS of ATELIER EUROPEO
Valenti Giovanni
Romano Stefania
Rocco Margherita